Program

07:00 –   09:30 scházení dětí, pozdraveni s básničkou
09:30 –   10:00 svačinka
10:00 –   12:00 dopolední činnosti, pobyt na zahradě
12:00 –   12:30 oběd
12:30 –   13:00 vyzvednutí a odchod dětí
13:00 –   14:30 odpočinek, čtení pohádky, klidové činnosti
14:30 –   15:00 svačinka
15:00 –   18:00 odpolední program, volné hry, zahrada

PONDĚLÍ

Staráme se o zvířátka ve školce, pomáháme krmit, česat, vytvářet pozitivní vztah dětí ke zvířátkům, povídáme si a učíme se o nich……..

ÚTERÝ

Výtvarná výchova, vyrábíme, malujeme, modelujeme, tvoříme……..

STŘEDA

Hudební výchova – říkanky, básničky, písničky – POHÁDKABAND, pohybové hry, tanečky……….

ČTVRTEK

Výtvarná výchova s angličtinou pro nejmenší……….

PÁTEK

Volné hry – výběr na přání dětí…………