Ceník

Stáhněte si přihlášku – WORD Stáhněte si přihlášku –  PDF

 CENÍK  PLATNÝ

na školní rok 2022 / 2023

 

Měsíční docházka

  celodenní   dopolední
  7-18 hod   7-13 hod
5x týdně 11 500 Kč   9 200 Kč
4x týdně  10 500 Kč   8 000 Kč
3x týdně  9 100 Kč   6 700 Kč

ceny uvedeny za měsíc

Týdenní prázdninová docházka

  celodenní   dopolední
doba 7-18 hod   7-13 hod
   4 000 Kč    3 000 Kč

  ceny uvedeny za týden

Denní docházka

  celodenní   dopolední
doba
7-18 hod
 
7-13 hod
   800 Kč    600 Kč

 

  • Vzhledem k omezené kapacitě klubu budou přednostně přijímány děti na celodenní docházku. 
  • Školné zahrnuje: stravné – dopolední a odpolední svačina, oběd, pitný režim. Dále pak pronájem, údržba a režie objektu, mzdy, nákup a obnova vybavení, zařízení, výukových pomůcek, hraček apod.
  • Ceny jsou uvedeny za kalendářní měsíc bez ohledu na počet svátků a školních prázdnin.
  • Školné je hrazeno dopředu, vždy nejpozději do 20. dne měsíce na měsíc následující, hotovostně v klubu, nebo převodem na účet č : 2288454093/0800
  • V případě neuhrazení školného nejpozději k poslednímu dni daného měsíce, má klub právo přenechat místo jinému zájemci a docházku jednostranně ukončit.
  • Výše školného bude garantována pro celé období školního roku 2022/2023
  • Sourozenci poskytneme slevu 10%